ماهان آراد قشم

ماهان آراد قشم

آرایشی و بهداشتی

تولید کننده لوازم آرایشی و بهداشتی

مکان شرکت مکان شرکت: منطقه ویژه اقتصادی پیام
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
117 روز در فکروکار

مزایای ماهان آراد قشم

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با ماهان آراد قشم

وب‌سایت:

-

شهر:

منطقه ویژه اقتصادی پیام

آدرس:

منطقه اقتصادی پیام

آگهی‌های شغلی ماهان آراد قشم

1 ماه پیش

توافقی

ماهان آراد قشم ماهان آراد قشم
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

1 ماه پیش

توافقی

ماهان آراد قشم ماهان آراد قشم
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

1 ماه پیش

پایه وزارت کار

ماهان آراد قشم ماهان آراد قشم
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

1 ماه پیش

پایه وزارت کار

ماهان آراد قشم ماهان آراد قشم
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

3 ماه پیش

پایه وزارت کار

ماهان آراد قشم ماهان آراد قشم
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

3 ماه پیش

پایه وزارت کار

ماهان آراد قشم ماهان آراد قشم
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام