کارامکس

کارامکس

تولیدی و صنعتی
مکان شرکت مکان شرکت: منطقه ویژه اقتصادی پیام
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
100 روز در فکروکار

مزایای کارامکس

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با کارامکس

وب‌سایت:

-

شهر:

منطقه ویژه اقتصادی پیام

آدرس:

کرج فرودگاه پیام

آگهی‌های شغلی کارامکس

3 ماه پیش

پایه وزارت کار

کارامکس کارامکس
کارگر تولید آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

3 ماه پیش

پایه وزارت کار

کارامکس کارامکس
کمک انباردار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج