زرین تجارت بهروش

زرین تجارت بهروش

تجارت و بازرگانی
مکان شرکت مکان شرکت: تهران
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
333 روز در فکروکار

مزایای زرین تجارت بهروش

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پاداش‌های فصلی و ماهیانه پاداش‌های فصلی و ماهیانه
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پاداش‌های فصلی و ماهیانه پاداش‌های فصلی و ماهیانه

تماس با زرین تجارت بهروش

وب‌سایت:

-

شهر:

تهران

آدرس:

خیابان شریعتی نرسیده معلم کوچه بینا پلاک 8 ساختمان زرین تجارت بهروش

آگهی‌های شغلی زرین تجارت بهروش

پایه وزارت کار

زرین تجارت بهروش زرین تجارت بهروش
حسابدار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران