چاشنی زرین

چاشنی زرین

صنایع غذایی

تولید مواد غذایی

مکان شرکت مکان شرکت: منطقه ویژه اقتصادی پیام
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
282 روز در فکروکار

مزایای چاشنی زرین

غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با چاشنی زرین

وب‌سایت:

-

شهر:

منطقه ویژه اقتصادی پیام

آدرس:

منطقه ویژه پیام

آگهی‌های شغلی چاشنی زرین

توافقی

چاشنی زرین چاشنی زرین
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام