آلومینیوم سمراد پیام

آلومینیوم سمراد پیام

تولیدی و صنعتی

تولید ورق کامپوزیت(ورق نما) با برندهای معتبر و شناخته شده با بیش از 15 سال سابقه

(دارای سرویس رفتوبرگشت نمی‌باشد ولی هزینه ایاب وذهاب پرداخت میشود)

مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: یک نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
41 روز در فکروکار

مزایای آلومینیوم سمراد پیام

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
تعطیلات فصلی تعطیلات فصلی
سبد کالای ماهانه سبد کالای ماهانه
وام پرسنلی وام پرسنلی
پاداش‌های فصلی و ماهیانه پاداش‌های فصلی و ماهیانه
آموزش سازمانی آموزش سازمانی
بن خرید بن خرید
دارای سالن باشگاه دارای سالن باشگاه
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
تعطیلات فصلی تعطیلات فصلی
سبد کالای ماهانه سبد کالای ماهانه
وام پرسنلی وام پرسنلی
پاداش‌های فصلی و ماهیانه پاداش‌های فصلی و ماهیانه
آموزش سازمانی آموزش سازمانی
بن خرید بن خرید
دارای سالن باشگاه دارای سالن باشگاه

تماس با آلومینیوم سمراد پیام

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

بلوار بابایی انتهای خیابان دوم شرکت آلومینیوم سمراد پیام

آگهی‌های شغلی آلومینیوم سمراد پیام

3 هفته پیش

از 10 تا 12 میلیون تومان

آلومینیوم سمراد پیام آلومینیوم سمراد پیام
شهر كرج