شرکت مهندسی ژئوپرداز پارس

شرکت مهندسی ژئوپرداز پارس

IT، نرم افزار و سخت افزار
مکان شرکت مکان شرکت: منطقه ویژه اقتصادی پیام
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
224 روز در فکروکار

مزایای شرکت مهندسی ژئوپرداز پارس

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با شرکت مهندسی ژئوپرداز پارس

وب‌سایت:

-

شهر:

منطقه ویژه اقتصادی پیام

آدرس:

فرودگاه پیام انتهای بابایی سمت چپ 500 متر بالاتر ساختمان سفید