دهکده چوبی پژوهش

دهکده چوبی پژوهش

صنایع کاغذ و چوب
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1520 روز در فکروکار

تماس با دهکده چوبی پژوهش

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

آگهی‌های شغلی دهکده چوبی پژوهش

4 سال پیش

توافقی

دهکده چوبی پژوهش دهکده چوبی پژوهش
بازاریاب (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

4 سال پیش

پایه وزارت کار

دهکده چوبی پژوهش دهکده چوبی پژوهش
کارگر ساده (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

4 سال پیش

پایه وزارت کار

دهکده چوبی پژوهش دهکده چوبی پژوهش
شهر كرج