دهکده چوبی پژوهش

دهکده چوبی پژوهش

صنایع کاغذ و چوب
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1730 روز در فکروکار

تماس با دهکده چوبی پژوهش

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

آگهی‌های شغلی دهکده چوبی پژوهش

توافقی

دهکده چوبی پژوهش دهکده چوبی پژوهش
بازاریاب (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

دهکده چوبی پژوهش دهکده چوبی پژوهش
کارگر ساده (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

دهکده چوبی پژوهش دهکده چوبی پژوهش
شهر كرج