ایده سازان مارون البرز

ایده سازان مارون البرز

سایر صنایع و خدمات

فعال در حوزه صنعت ساختمان

مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
254 روز در فکروکار

مزایای ایده سازان مارون البرز

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با ایده سازان مارون البرز

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

مهرشهر-حسین آباد-خیابان شعبان آباد-خیابان طالقانی غربی - پلاک 170

آگهی‌های شغلی ایده سازان مارون البرز

پایه وزارت کار

ایده سازان مارون البرز ایده سازان مارون البرز
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج