شرکت آتی فام پایدار

شرکت آتی فام پایدار

تولیدی و صنعتی

شرکت در زمینه ی تولید رنگ می باشد

مکان شرکت مکان شرکت: شهرک صنعتی اشتهارد
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
15 روز در فکروکار

مزایای شرکت آتی فام پایدار

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با شرکت آتی فام پایدار

وب‌سایت:

-

شهر:

شهرک صنعتی اشتهارد

آدرس:

اشتهارد

آگهی‌های شغلی شرکت آتی فام پایدار

1 هفته پیش

توافقی

شرکت آتی فام پایدار شرکت آتی فام پایدار
شهر شهرک صنعتی اشتهارد