شرکت غرب آذر

شرکت غرب آذر

تجارت و بازرگانی
مکان شرکت مکان شرکت: منطقه ویژه اقتصادی پیام
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
206 روز در فکروکار

مزایای شرکت غرب آذر

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پنجشنبه‌های تعطیل پنجشنبه‌های تعطیل
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پنجشنبه‌های تعطیل پنجشنبه‌های تعطیل

تماس با شرکت غرب آذر

وب‌سایت:

-

شهر:

منطقه ویژه اقتصادی پیام

آدرس:

فرودگاه پیام

آگهی‌های شغلی شرکت غرب آذر

پایه وزارت کار

شرکت غرب آذر شرکت غرب آذر
کارگر خدمات خانم (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

پایه وزارت کار

شرکت غرب آذر شرکت غرب آذر
حسابدار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام