پارسیان مهر آنیل ایرانیان

پارسیان مهر آنیل ایرانیان

تولیدی و صنعتی

ورق کارتن و کاتن سازی

مکان شرکت مکان شرکت: ماهدشت
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
174 روز در فکروکار

مزایای پارسیان مهر آنیل ایرانیان

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با پارسیان مهر آنیل ایرانیان

وب‌سایت:

-

شهر:

ماهدشت

آدرس:

ماهدشت شهرک صنعتی خوارزمی