سیال نیرو صنعت

سیال نیرو صنعت

تولیدی و صنعتی

شرکت معظم تولید پمپ و ادوات هیدرولیک

مکان شرکت مکان شرکت: نظرآباد
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 201 - 500 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
174 روز در فکروکار

مزایای سیال نیرو صنعت

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی

تماس با سیال نیرو صنعت

وب‌سایت:

-

شهر:

نظرآباد

آدرس:

شهرک صنعتی سپر نظراباد