کشت و صنعت میش

کشت و صنعت میش

صنایع غذایی
تولید کننده محصولات لبنی
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1726 روز در فکروکار

مزایای کشت و صنعت میش

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با کشت و صنعت میش

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

ابیک-جاده احمداباد-ابتدای سه راه کاظم اباد-شرکت کشت و صنعت میش