پلاک پارت

پلاک پارت

تجارت و بازرگانی
مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
113 روز در فکروکار

مزایای پلاک پارت

غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
پنجشنبه‌های تعطیل پنجشنبه‌های تعطیل
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
پنجشنبه‌های تعطیل پنجشنبه‌های تعطیل

تماس با پلاک پارت

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

کرج مهرشهر

آگهی‌های شغلی پلاک پارت

از 12 تا 15 میلیون تومان

- -
بازاریاب تلفنی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

از 12 تا 15 میلیون تومان

- -
بازاریاب حضوری (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

از 12 تا 15 میلیون تومان

- -
انباردار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

از 10 تا 12 میلیون تومان

- -
کارگر فنی انبار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

- -
شهر كرج