پخش روغن موتور پاهنگ

پخش روغن موتور پاهنگ

توزیع و پخش
مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
71 روز در فکروکار

مزایای پخش روغن موتور پاهنگ

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
سبد کالای ماهانه سبد کالای ماهانه
پاداش‌های فصلی و ماهیانه پاداش‌های فصلی و ماهیانه
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
سبد کالای ماهانه سبد کالای ماهانه
پاداش‌های فصلی و ماهیانه پاداش‌های فصلی و ماهیانه

تماس با پخش روغن موتور پاهنگ

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

حسین آباد مهرشهر خیابان فرهنگ جنب ساختمان پارسا پلاک 11

آگهی‌های شغلی پخش روغن موتور پاهنگ

از 15 تا 20 میلیون تومان

پخش روغن موتور پاهنگ پخش روغن موتور پاهنگ
بازاریاب (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

از 7 تا 8 میلیون تومان

پخش روغن موتور پاهنگ پخش روغن موتور پاهنگ
حسابدار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج