آسان سیل آگرین

آسان سیل آگرین

تولیدی و صنعتی
مکان شرکت مکان شرکت: شهرک صنعتی سیمین دشت
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: www.asansealagrin.com
78 روز در فکروکار

مزایای آسان سیل آگرین

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پاداش‌های فصلی و ماهیانه پاداش‌های فصلی و ماهیانه
آموزش سازمانی آموزش سازمانی
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پاداش‌های فصلی و ماهیانه پاداش‌های فصلی و ماهیانه
آموزش سازمانی آموزش سازمانی

تماس با آسان سیل آگرین

وب‌سایت:

www.asansealagrin.com

شهر:

شهرک صنعتی سیمین دشت

آدرس:

شهرک صنعتی سیمین دشت هفتم شرقی پلاک 101

آگهی‌های شغلی آسان سیل آگرین

توافقی

آسان سیل آگرین آسان سیل آگرین
کارشناس فروش (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر شهرک صنعتی سیمین دشت