ارمه گیتی آسیا

ارمه گیتی آسیا

تولیدی و صنعتی
مکان شرکت مکان شرکت: شهرک صنعتی اشتهارد
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
20 روز در فکروکار

مزایای ارمه گیتی آسیا

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
سبد کالای ماهانه سبد کالای ماهانه
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
سبد کالای ماهانه سبد کالای ماهانه

تماس با ارمه گیتی آسیا

وب‌سایت:

-

شهر:

شهرک صنعتی اشتهارد

آدرس:

استان البرز-شهرک صنعتی اشتهارد-بلوار غزالی غربی-گلنوش دوم-گلفام یکم

آگهی‌های شغلی ارمه گیتی آسیا

از 8 تا 10 میلیون تومان

ارمه گیتی آسیا ارمه گیتی آسیا
شهر شهرک صنعتی اشتهارد