پایاموتور البرز آسیا

پایاموتور البرز آسیا

خودرو سازی و صنایع وابسته
سال تاسیس شرکت 1396 تولید کننده وایر شمع خودرو
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1510 روز در فکروکار

مزایای پایاموتور البرز آسیا

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
تعطیلات تابستان
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
تعطیلات تابستان

تماس با پایاموتور البرز آسیا

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

ماهدشت خیابان سرداران خیابان هشتم جنوبی پلاک 22

آگهی‌های شغلی پایاموتور البرز آسیا

3 سال پیش

پایه وزارت کار

پایاموتور البرز آسیا پایاموتور البرز آسیا
اپراتور (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

پایه وزارت کار

پایاموتور البرز آسیا پایاموتور البرز آسیا
شهر كرج

3 سال پیش

پایه وزارت کار

پایاموتور البرز آسیا پایاموتور البرز آسیا
مهندس صنایع (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

پایه وزارت کار

پایاموتور البرز آسیا پایاموتور البرز آسیا
انباردار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

پایه وزارت کار

پایاموتور البرز آسیا پایاموتور البرز آسیا
اپراتور تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج