پایاموتور البرز آسیا

پایاموتور البرز آسیا

خودرو سازی و صنایع وابسته
سال تاسیس شرکت 1396 تولید کننده وایر شمع خودرو
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1717 روز در فکروکار

مزایای پایاموتور البرز آسیا

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
تعطیلات تابستان
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
تعطیلات تابستان

تماس با پایاموتور البرز آسیا

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

ماهدشت خیابان سرداران خیابان هشتم جنوبی پلاک 22

آگهی‌های شغلی پایاموتور البرز آسیا

پایه وزارت کار

پایاموتور البرز آسیا پایاموتور البرز آسیا
اپراتور (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

پایاموتور البرز آسیا پایاموتور البرز آسیا
شهر كرج

پایه وزارت کار

پایاموتور البرز آسیا پایاموتور البرز آسیا
مهندس صنایع (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

پایاموتور البرز آسیا پایاموتور البرز آسیا
انباردار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

پایاموتور البرز آسیا پایاموتور البرز آسیا
اپراتور تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج