جهانتاب

جهانتاب

صنایع غذایی
شرکت بسته بندی مواد غذایی و پروتئینی (گوشت و مرغ)
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1205 روز در فکروکار

مزایای جهانتاب

 • سرویس رفت و برگشت
 • غذا
 • بیمه تامین اجتماعی
 • خدمات بیمه تکمیلی
  سالن غذاخوری
  سرویس رفت و آمد
  ساعت کاری منعطف
  برگزاری جشن ها
  وام و تسهیلات
  دارای سالن باشگاه
  داری اتاق بازی
  خدمات بیمه تکمیلی
  داری اتاق بازی

  تماس با جهانتاب

  وب‌سایت:

  -

  شهر:

  آدرس:

  شهرک صنعتی کوثر خیابان چهارم غربی شرکت جهانتاب

  آگهی‌های شغلی جهانتاب

  2 سال پیش

  توافقی

  جهانتاب جهانتاب
  حسابدار (تمام وقت)
  غیر فعال جزئیات آگهی
  شهر كرج

  2 سال پیش

  توافقی

  جهانتاب جهانتاب
  شهر كرج

  2 سال پیش

  پایه وزارت کار

  جهانتاب جهانتاب
  نیروی خدماتی (تمام وقت)
  غیر فعال جزئیات آگهی
  شهر كرج

  2 سال پیش

  پایه وزارت کار

  جهانتاب جهانتاب
  حراست و انتظامات (تمام وقت)
  غیر فعال جزئیات آگهی
  شهر كرج

  2 سال پیش

  توافقی

  جهانتاب جهانتاب
  شهر كرج

  2 سال پیش

  پایه وزارت کار

  جهانتاب جهانتاب
  کارگر ساده (تمام وقت)
  غیر فعال جزئیات آگهی
  شهر كرج

  2 سال پیش

  پایه وزارت کار

  جهانتاب جهانتاب
  انتظامات و حراست (تمام وقت)
  غیر فعال جزئیات آگهی
  شهر كرج

  2 سال پیش

  پایه وزارت کار

  جهانتاب جهانتاب
  نیروی خدماتی (تمام وقت)
  غیر فعال جزئیات آگهی
  شهر كرج

  3 سال پیش

  پایه وزارت کار

  جهانتاب جهانتاب
  نیروی خدماتی (تمام وقت)
  غیر فعال جزئیات آگهی
  شهر كرج

  3 سال پیش

  توافقی

  جهانتاب جهانتاب
  شهر كرج

  3 سال پیش

  پایه وزارت کار

  جهانتاب جهانتاب
  غیر فعال جزئیات آگهی
  شهر كرج

  3 سال پیش

  توافقی

  جهانتاب جهانتاب
  شهر كرج

  3 سال پیش

  توافقی

  جهانتاب جهانتاب
  شهر كرج

  3 سال پیش

  پایه وزارت کار

  جهانتاب جهانتاب
  کارگر ساده (تمام وقت)
  غیر فعال جزئیات آگهی
  شهر كرج

  3 سال پیش

  توافقی

  جهانتاب جهانتاب
  شهر كرج

  3 سال پیش

  توافقی

  جهانتاب جهانتاب
  انتظامات و حراست (تمام وقت)
  غیر فعال جزئیات آگهی
  شهر كرج

  3 سال پیش

  توافقی

  جهانتاب جهانتاب
  شهر كرج

  3 سال پیش

  توافقی

  جهانتاب جهانتاب
  مسئول دفتر (تمام وقت)
  غیر فعال جزئیات آگهی
  شهر كرج

  3 سال پیش

  توافقی

  جهانتاب جهانتاب
  حسابدار (تمام وقت)
  غیر فعال جزئیات آگهی
  شهر كرج

  3 سال پیش

  توافقی

  جهانتاب جهانتاب
  شهر كرج