درباره شرکت

شرکت بسته بندی مواد غذایی و پروتئینی (گوشت و مرغ)

فرصت های شغلی فعال

مهندسی صنایع - گرایش برنامه ریزی تولید

شرکت جهانتاب تمام وقت
مهنسی صنایع

برنامه ریزی برای قسمت های مختلف تولید و اجرای برنامه در عمل به همراه استخراج و کنترل آمار و بهره وری


 • شهر: شهرک صنعتی کوثر
 • وضعیت تاهل: مهم نیست
 • سطح ارشدیت: سرپرست و مدیر میانی
 • وضعیت نظام وظیفه: مهم نیست
 • جنسیت: آقا/خانم
 • سن: از 25 تا 35 سال
 • حقوق: توافقی
 • سابقه کاری: تا دو سال
 • حداقل مدرک تحصیلی: لیسانس

حسابدار

شرکت جهانتاب تمام وقت
حسابدار

حسابدار متعهد و مسلط به کار


 • شهر: شهرک صنعتی کوثر
 • وضعیت تاهل: مهم نیست
 • سطح ارشدیت: کارمند و کارشناس
 • وضعیت نظام وظیفه: مهم نیست
 • جنسیت: آقا/خانم
 • سن: از 25 تا 35 سال
 • حقوق: توافقی
 • سابقه کاری: تا دو سال
 • حداقل مدرک تحصیلی: لیسانس

مسئول دفتر

شرکت جهانتاب تمام وقت

مسئول دفتر متعهد و مسلط به ICDL و امور اداری
منظم و پیگیر امورات محوله
روابط عمومی بالا


 • شهر: شهرک صنعتی کوثر
 • وضعیت تاهل: مهم نیست
 • سطح ارشدیت: کارمند و کارشناس
 • وضعیت نظام وظیفه: مهم نیست
 • جنسیت: خانم
 • سن: از 25 تا 35 سال
 • حقوق: توافقی
 • سابقه کاری: تا دو سال
 • حداقل مدرک تحصیلی: فوق دیپلم

تدارکات و مسئول خرید به همراه خودرو

شرکت جهانتاب تمام وقت

نیروی جوان به همراه خودرو مدل بالا برای تدارکات و خرید


 • شهر: شهرک صنعتی کوثر
 • وضعیت تاهل: مهم نیست
 • سطح ارشدیت: کارمند و کارشناس
 • وضعیت نظام وظیفه: مهم نیست
 • جنسیت: آقا
 • سن: از 25 تا 40 سال
 • حقوق: توافقی
 • سابقه کاری: تا دو سال
 • حداقل مدرک تحصیلی: دیپلم

انتظامات و حراست

شرکت جهانتاب تمام وقت

نیروی سرحال و متعهد برای حراست و انتظامات بدون استعمال دخانیات و روابط عمومی بالا


 • شهر: شهرک صنعتی کوثر
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • سطح ارشدیت: کارمند و کارشناس
 • وضعیت نظام وظیفه: پایان خدمت
 • جنسیت: آقا
 • سن: از 30 تا 45 سال
 • حقوق: توافقی
 • سابقه کاری: سه تا شش سال
 • حداقل مدرک تحصیلی: دیپلم

نیروی فنی (برق و تاسیسات)

شرکت جهانتاب تمام وقت
برق تاسیسات

نیروی فنی مسلط به برق 3 فاز و تاسیسات سردخانه


 • شهر: شهرک صنعتی کوثر
 • وضعیت تاهل: مهم نیست
 • سطح ارشدیت: کارمند و کارشناس
 • وضعیت نظام وظیفه: پایان خدمت
 • جنسیت: آقا
 • سن: از 25 تا 35 سال
 • حقوق: توافقی
 • سابقه کاری: سه تا شش سال
 • حداقل مدرک تحصیلی: فوق دیپلم

کارگر ساده

شرکت جهانتاب تمام وقت

نیروی کارگر ساده متعهد و وظیفه شناس


 • شهر: شهرک صنعتی کوثر
 • وضعیت تاهل: مهم نیست
 • سطح ارشدیت: کارگر ساده
 • وضعیت نظام وظیفه: مهم نیست
 • جنسیت: آقا/خانم
 • سن: از 25 تا 35 سال
 • حقوق: پایه وزارت کار
 • سابقه کاری: تا دو سال
 • حداقل مدرک تحصیلی: مهم نیست

انباردار با تجربه کار اجرایی

شرکت جهانتاب تمام وقت

انبارداری محصولات غذایی و فرآورده های گوشتی


 • شهر: شهرک صنعتی کوثر
 • وضعیت تاهل: مهم نیست
 • سطح ارشدیت: سرپرست و مدیر میانی
 • وضعیت نظام وظیفه: پایان خدمت
 • جنسیت: آقا
 • سن: از 20 تا 40 سال
 • حقوق: توافقی
 • سابقه کاری: تا دو سال
 • حداقل مدرک تحصیلی: دیپلم