مداریا

مداریا

تجهیزات پزشکی
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1743 روز در فکروکار

مزایای مداریا

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پنجشنبه های تعطیل
پاداش های فصلی و ماهیانه
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پنجشنبه های تعطیل پاداش های فصلی و ماهیانه

تماس با مداریا

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

آگهی‌های شغلی مداریا

توافقی

مداریا مداریا
کارشناس فروش (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران