عمران یدک

عمران یدک

سایر صنایع و خدمات
خدمات و تعمیرات تخصصی انواع ماشین آلات راهسازی و معدن
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد:
وب‌سایت وب‌سایت: -
1738 روز در فکروکار

مزایای عمران یدک

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با عمران یدک

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

هفت جوی