داروسازی سیمین دشت

داروسازی سیمین دشت

داروسازی
شرکت داروسازی در تولید دارو
مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1694 روز در فکروکار

تماس با داروسازی سیمین دشت

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

کرج، سیمین دشت

آگهی‌های شغلی داروسازی سیمین دشت

پایه وزارت کار

داروسازی سیمین دشت داروسازی سیمین دشت
خدمات اداری (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

داروسازی سیمین دشت داروسازی سیمین دشت
شهر كرج

پایه وزارت کار

داروسازی سیمین دشت داروسازی سیمین دشت
خدمات آزمایشگاه (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج