داروسازی سیمین دشت

داروسازی سیمین دشت

داروسازی
شرکت داروسازی در تولید دارو
مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1492 روز در فکروکار

تماس با داروسازی سیمین دشت

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

کرج، سیمین دشت

آگهی‌های شغلی داروسازی سیمین دشت

4 سال پیش

پایه وزارت کار

داروسازی سیمین دشت داروسازی سیمین دشت
خدمات اداری (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

4 سال پیش

توافقی

داروسازی سیمین دشت داروسازی سیمین دشت
شهر كرج

4 سال پیش

پایه وزارت کار

داروسازی سیمین دشت داروسازی سیمین دشت
خدمات آزمایشگاه (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج