زرین پلاستیک

زرین پلاستیک

صنایع پلاستیک و لاستیک
سال تاسیس شرکت : 1374 محصولات تولیدی: کیسه زباله، فریزر، سفره و دستکش یکبار مصرف .....
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1484 روز در فکروکار

مزایای زرین پلاستیک

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی

تماس با زرین پلاستیک

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

شهرک صنعتی اشتهارد بلوار دکتر حسابی غربی خیابان سعادت چهارم قطعه 499

آگهی‌های شغلی زرین پلاستیک

2 سال پیش

توافقی

زرین پلاستیک زرین پلاستیک
کارشناس شیمی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

تا ۴ میلیون تومان

زرین پلاستیک زرین پلاستیک
شهر كرج

3 سال پیش

توافقی

زرین پلاستیک زرین پلاستیک
شهر كرج

3 سال پیش

تا ۳ میلیون تومان

زرین پلاستیک زرین پلاستیک
کارمند اداری (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

تا ۳ میلیون تومان

زرین پلاستیک زرین پلاستیک
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

توافقی

زرین پلاستیک زرین پلاستیک
کارشناس IT و شبکه (پاره وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

تا ۴ میلیون تومان

زرین پلاستیک زرین پلاستیک
راننده (پاره وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

توافقی

زرین پلاستیک زرین پلاستیک
شهر كرج

3 سال پیش

پایه وزارت کار

زرین پلاستیک زرین پلاستیک
شهر كرج

3 سال پیش

توافقی

زرین پلاستیک زرین پلاستیک
شهر كرج

3 سال پیش

پایه وزارت کار

زرین پلاستیک زرین پلاستیک
کارگر ساده (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

4 سال پیش

تا ۲ میلیون تومان

زرین پلاستیک زرین پلاستیک
کمک حسابدار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج