زرین پلاستیک

زرین پلاستیک

صنایع پلاستیک و لاستیک
سال تاسیس شرکت : 1374 محصولات تولیدی: کیسه زباله، فریزر، سفره و دستکش یکبار مصرف .....
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1722 روز در فکروکار

مزایای زرین پلاستیک

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی

تماس با زرین پلاستیک

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

شهرک صنعتی اشتهارد بلوار دکتر حسابی غربی خیابان سعادت چهارم قطعه 499

آگهی‌های شغلی زرین پلاستیک

توافقی

زرین پلاستیک زرین پلاستیک
کارشناس شیمی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا ۴ میلیون تومان

زرین پلاستیک زرین پلاستیک
شهر كرج

توافقی

زرین پلاستیک زرین پلاستیک
شهر كرج

تا ۳ میلیون تومان

زرین پلاستیک زرین پلاستیک
کارمند اداری (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا ۳ میلیون تومان

زرین پلاستیک زرین پلاستیک
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

زرین پلاستیک زرین پلاستیک
کارشناس IT و شبکه (پاره وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا ۴ میلیون تومان

زرین پلاستیک زرین پلاستیک
راننده (پاره وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

زرین پلاستیک زرین پلاستیک
شهر كرج

پایه وزارت کار

زرین پلاستیک زرین پلاستیک
شهر كرج

توافقی

زرین پلاستیک زرین پلاستیک
شهر كرج

پایه وزارت کار

زرین پلاستیک زرین پلاستیک
کارگر ساده (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا ۲ میلیون تومان

زرین پلاستیک زرین پلاستیک
کمک حسابدار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج