شرایط جذب کاروز و کارآموز به همراه استخدام در کارخانجات استان البرز


(تحت پوشش و حمایت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز)کلیه دانش آموختگان دانشگاهی داخل یا خارج از کشور، با مدرک مورد تایید وزارت علوم یا وزارت بهداشت و حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم (کاردانی) که سن شان به 35 سال نرسیده باشند، می توانند با استفاده از قانون حمایت کارورزی (کارآموزی) اقدام به انجام سپری کردن دوره کارورزی نمایند و سپس با نظر کارفرما در همان شرکت استخدام شوند.

دوره‌های کارورزی
 1. دوره مقدماتی:

  این دوره سه ماه است که جهت یادگیری اولیه کارآموز منظور شده است. در این دوره کارورز از طرف اداره کار تحت پوشش بیمه حوادث و مسئولیت مشغول به کسب تجربه و ارتقاء مهارت های خود نزد کارفرما می شود. در این دوره کارآموز با هماهنگی و توافق کارفرما می تواند مبلغی را تحت عنوان کمک هزینه کارآموزی از شرکت دریافت نماید.

 2. دوره اصلی:

  در دوره اصلی کارفرما میتواند بر اساس آموزش و کارایی کارورز اقدام به جذب وی نماید و طی قراردادی منعقد شده و مطابق با قوانین کار حقوق و مزایای قانونی عادی را برای کارآموز منظور نماید.
  در دوره اصلی، به دلیل حمایت های پولی و بیمه‌ای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارفرمایان بیشتر کارآموزان تحت پوشه پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار خواهند گرفت و استخدام خواهند شد.

بایدها و نبایدهای کارورزی
 1. کارورز در سایت فکروکار می‌تواند میتواند موقعیت های شغلی کارورزی را مشاهده کند و از طریق ارسال رزومه از طریق سایت، آمادگی و همکاری خود را به کارفرما اعلام کند.
 2. کمک هزینه کارورزی حداقل به مبلغ 550 هزار تومان به مدت سه ماه از طرف اداره کار به کارورز پرداخت می‌شود که بنا به سطح مدرک تحصیلی این مبلغ نیز بیشتر خواهد شد.
 3. قبل از شروع دوره کارورزی، طی دو سال گذشته کارورز نباید بیشتر از ۳ ماه سابقه بیمه‌ داشته باشد.
 4. کارورز می بایست در سامانه کارورزی اداره کار به آدرس اینترنتی https://karvarzi.mcls.gov.ir ثبت نام خود را جهت تشکیل پرونده تکمیل نماید.
 5. کارورز نباید مشغول به تحصیل باشد.
 6. کارت پایان خدمت یا معافیت دائم سربازی برای متقاضیان آقا اجباری می باشد.
جهت ورود به حساب کاربری خود از لینک زیر استفاده نمایید:

ورورد کارورز