استخدام ایمنی صنعتی، بهداشت حرفه‌ایی، HSE

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

291
132
130
119
106
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1223
162
74
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1

623
474
215
178
121
15
1

293
231
157
108
102
81
81
59
52
52
32
31
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1594
24
6
3

تعداد 15 فرصت شغلی یافت شد

توافقی

استام صنعت استام صنعت
شهر شهرک صنعتی بهارستان

پایه وزارت کار

چی توز چی توز
شهر نظرآباد

توافقی

شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله ) شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله )
شهر كرج

توافقی

شرکت راد نور شرکت راد نور
کارشناس بهداشت (پاره وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

توافقی

صنایع غذایی پاکبان صنایع غذایی پاکبان
شهر كرج

توافقی

لوازم خانگی مادیران لوازم خانگی مادیران
کارشناس HSE (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

صنایع فولادوچدن بهمن آسیا صنایع فولادوچدن بهمن آسیا
شهر كرج

توافقی

گروه صنعتی پژوهشی زرنام گروه صنعتی پژوهشی زرنام
شهر كرج

تا ۴ میلیون تومان

ایران تابلو ایران تابلو
شهر كرج

تا ۵ میلیون تومان

ایران تابلو ایران تابلو
شهر كرج