استخدام با تحصیلات دیپلم

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

290
132
130
119
106
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
29
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1221
162
74
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1

623
474
215
176
121
15
1

293
229
157
108
102
81
81
59
52
52
32
31
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1592
24
6
3

تعداد 473 فرصت شغلی یافت شد

پایه وزارت کار

ماندانا شیمی ماندانا شیمی
شهر كرج

پایه وزارت کار

ویژن پیک ویژن پیک
شهر شهرک صنعتی اشتهارد

از 6 تا 7 میلیون تومان

تریتا سافت تریتا سافت
منشی خانم (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

شرکت بنیان ارتباط سهند فرهیختگان کیش شرکت بنیان ارتباط سهند فرهیختگان کیش
انباردار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

پایه وزارت کار

ماهسان یدک ماهسان یدک
مسوول انبار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

ایده سازان مارون البرز ایده سازان مارون البرز
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

از 10 تا 12 میلیون تومان

آلومینیوم سمراد پیام آلومینیوم سمراد پیام
شهر كرج

توافقی

ماهان آراد قشم ماهان آراد قشم
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

توافقی

ماهان آراد قشم ماهان آراد قشم
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

پایه وزارت کار

ماهان آراد قشم ماهان آراد قشم
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام