استخدام با تحصیلات دیپلم

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

292
134
130
119
110
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1231
162
75
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1
1

624
480
217
178
122
15
1

295
231
157
108
102
81
81
59
57
52
32
32
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1604
24
6
3

تعداد 479 فرصت شغلی یافت شد

از 15 تا 20 میلیون تومان

پخش روغن موتور پاهنگ پخش روغن موتور پاهنگ
بازاریاب (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

از 7 تا 8 میلیون تومان

پخش روغن موتور پاهنگ پخش روغن موتور پاهنگ
حسابدار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

از 12 تا 15 میلیون تومان

- -
انباردار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

از 10 تا 12 میلیون تومان

- -
کارگر فنی انبار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

- -
شهر كرج

از 10 تا 12 میلیون تومان

شرکت پرشین صنعت بهاستان شرکت پرشین صنعت بهاستان
کارگر خط تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

ماندانا شیمی ماندانا شیمی
شهر كرج

پایه وزارت کار

ویژن پیک ویژن پیک
شهر شهرک صنعتی اشتهارد

از 6 تا 7 میلیون تومان

تریتا سافت تریتا سافت
منشی خانم (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

شرکت بنیان ارتباط سهند فرهیختگان کیش شرکت بنیان ارتباط سهند فرهیختگان کیش
انباردار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام