استخدام برنامه‌نویس و کارشناس نرم‌افزار

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

292
134
130
119
110
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1231
162
75
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1
1

624
480
217
178
122
15
1

295
231
157
108
102
81
81
59
57
52
32
32
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1604
24
6
3

تعداد 15 فرصت شغلی یافت شد

توافقی

شرکت فنی مهندسی طرسام شرکت فنی مهندسی طرسام
کارشناس IT (پاره وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

vernadoor vernadoor
شهر كرج

پایه وزارت کار

هایپر صنعت فامکو هایپر صنعت فامکو
شهر كرج

توافقی

شاهین تنظیم صنعت شاهین تنظیم صنعت
شهر كرج

توافقی

ورا سیستم ورا سیستم
شهر كرج

بالای ۵ میلیون تومان

هلدینگ رایزکو هلدینگ رایزکو
شهر كرج

توافقی

گروه صنعتی ماموت گروه صنعتی ماموت
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

ربات کار ربات کار
شهر كرج

پایه وزارت کار

سورن پارس الماس سورن پارس الماس
پشتیبان استانی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

ویرا ماینر ویرا ماینر
شهر كرج