استخدام برنامه‌نویس و کارشناس نرم‌افزار

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

291
132
130
119
106
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1223
162
74
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1

623
474
215
178
121
15
1

293
231
157
108
102
81
81
59
52
52
32
31
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1594
24
6
3

تعداد 15 فرصت شغلی یافت شد

توافقی

شرکت فنی مهندسی طرسام شرکت فنی مهندسی طرسام
کارشناس IT (پاره وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

vernadoor vernadoor
شهر كرج

پایه وزارت کار

هایپر صنعت فامکو هایپر صنعت فامکو
شهر كرج

توافقی

شاهین تنظیم صنعت شاهین تنظیم صنعت
شهر كرج

توافقی

ورا سیستم ورا سیستم
شهر كرج

بالای ۵ میلیون تومان

هلدینگ رایزکو هلدینگ رایزکو
شهر كرج

توافقی

گروه صنعتی ماموت گروه صنعتی ماموت
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

ربات کار ربات کار
شهر كرج

پایه وزارت کار

سورن پارس الماس سورن پارس الماس
پشتیبان استانی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

ویرا ماینر ویرا ماینر
شهر كرج