استخدام در صنعت تبلیغات و بازاریابی

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

291
132
130
119
106
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1223
162
74
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1

623
474
215
178
121
15
1

293
231
157
108
102
81
81
59
52
52
32
31
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1594
24
6
3

تعداد 10 فرصت شغلی یافت شد

از 7 تا 8 میلیون تومان

ایلیالایت ایلیالایت
شهر كرج

توافقی

آی سی آی سی
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

نخبگان جوان نخبگان جوان
کارشناس فروش (پاره وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا ۳ میلیون تومان

جاوید تجارت مهاب جاوید تجارت مهاب
شهر كرج

پایه وزارت کار

کانون تبلیغاتی راینو کانون تبلیغاتی راینو
متصدی خدمات آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

کانون تبلیغاتی راینو کانون تبلیغاتی راینو
شهر كرج

بالای ۵ میلیون تومان

شرکت هارای شرکت هارای
مدیر فروش (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا ۵ میلیون تومان

جنساپ جنساپ
شهر تهران

توافقی

آژانس تبلیغاتی پومو آژانس تبلیغاتی پومو
تدوینگر (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

آژانس تبلیغاتی پومو آژانس تبلیغاتی پومو
کارورز گرافیست (کارآموزی)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج