استخدام در صنعت حسابداری، حسابرسی

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

292
134
131
119
110
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1231
163
75
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1
1

625
480
217
178
122
15
1

295
231
157
108
102
81
81
59
57
52
32
32
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1605
24
6
3

تعداد 17 فرصت شغلی یافت شد

توافقی

بهینه گستر فراتاب (کاتیا) بهینه گستر فراتاب (کاتیا)
حسابدار آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا ۷ میلیون تومان

عصر خبره عصر خبره
حسابدار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

بالای ۱۰ میلیون تومان

عصر خبره عصر خبره
مدیر داخلی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

تا ۸ میلیون تومان

عصر خبره عصر خبره
منشی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

پایه وزارت کار

zanoos zanoos
حسابدار (پاره وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

توافقی

الوند الوند
حسابدار (پاره وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر البرز

توافقی

اورازان اورازان
حسابدار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

شرکت تراز محاسب فرتاک البرز شرکت تراز محاسب فرتاک البرز
کمک حسابدار آقا (پاره وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

نوآوران ماشین نوآوران ماشین
حسابدار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

کارتن خورشید البرز کارتن خورشید البرز
حسابدار خزانه (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج