استخدام در صنعت مراکز خرید و فروشگاه ها

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

291
132
130
119
106
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1223
162
74
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1

623
474
215
178
121
15
1

293
231
157
108
102
81
81
59
52
52
32
31
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1594
24
6
3

تعداد 16 فرصت شغلی یافت شد

توافقی

- -
فتوشاپ کار (دورکاری)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

- -
گرافیست (دورکاری)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

آذین حودرو آرامیس آذین حودرو آرامیس
حراست (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

پارس باتری پارس باتری
صندوقدار آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

پارس باتری پارس باتری
شهر كرج

توافقی

شیرینی سنتی مهروماه شیرینی سنتی مهروماه
حسابدار خانم (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

از 5 تا 6 میلیون تومان

ویوان ویوان
کارگر انبار آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

از 7 تا 8 میلیون تومان

ویوان ویوان
حراست (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

شیرینی سنتی مهروماه شیرینی سنتی مهروماه
صندوقدار آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

تکدو تکدو
محتوا نویس (پاره وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تكاب