استخدام در صنعت مراکز خرید و فروشگاه ها

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

292
134
130
119
110
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1231
162
75
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1
1

624
480
217
178
122
15
1

295
231
157
108
102
81
81
59
57
52
32
32
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1604
24
6
3

تعداد 16 فرصت شغلی یافت شد

توافقی

- -
فتوشاپ کار (دورکاری)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

- -
گرافیست (دورکاری)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

آذین حودرو آرامیس آذین حودرو آرامیس
حراست (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

پارس باتری پارس باتری
صندوقدار آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

پارس باتری پارس باتری
شهر كرج

توافقی

شیرینی سنتی مهروماه شیرینی سنتی مهروماه
حسابدار خانم (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

از 5 تا 6 میلیون تومان

ویوان ویوان
کارگر انبار آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

از 7 تا 8 میلیون تومان

ویوان ویوان
حراست (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

شیرینی سنتی مهروماه شیرینی سنتی مهروماه
صندوقدار آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

تکدو تکدو
محتوا نویس (پاره وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تكاب