استخدام در قزوين

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

290
132
130
119
106
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
29
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1221
162
74
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1

623
474
215
176
121
15
1

293
229
157
108
102
81
81
59
52
52
32
31
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1592
24
6
3

تعداد 8 فرصت شغلی یافت شد

تا ۴ میلیون تومان

آکو صنعت آکو صنعت
کارشناس فروش (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر قزوين

تا ۴ میلیون تومان

آکو صنعت آکو صنعت
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر قزوين

پایه وزارت کار

شهرک صنعتی علم و فناوری خوارزمی ماهدشت شهرک صنعتی علم و فناوری خوارزمی ماهدشت
کارآموز حسابداری (کارآموزی)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر قزوين

پایه وزارت کار

نازگل البرز نازگل البرز
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر قزوين

توافقی

آتبین آتبین
سرپرست تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر قزوين

پایه وزارت کار

نگارین گستر کیمیا نگارین گستر کیمیا
کارشناس فروش (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر قزوين

پایه وزارت کار

نگارین گستر کیمیا نگارین گستر کیمیا
حسابدار مالیاتی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر قزوين

بالای ۵ میلیون تومان

نمایندگی بیمه ملت (جاملو) نمایندگی بیمه ملت (جاملو)
شهر قزوين