استخدام در قزوين

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

292
134
131
119
110
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1231
163
75
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1
1

625
480
217
178
122
15
1

295
231
157
108
102
81
81
59
57
52
32
32
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1605
24
6
3

تعداد 8 فرصت شغلی یافت شد

تا ۴ میلیون تومان

آکو صنعت آکو صنعت
کارشناس فروش (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر قزوين

تا ۴ میلیون تومان

آکو صنعت آکو صنعت
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر قزوين

پایه وزارت کار

شهرک صنعتی علم و فناوری خوارزمی ماهدشت شهرک صنعتی علم و فناوری خوارزمی ماهدشت
کارآموز حسابداری (کارآموزی)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر قزوين

پایه وزارت کار

نازگل البرز نازگل البرز
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر قزوين

توافقی

آتبین آتبین
سرپرست تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر قزوين

پایه وزارت کار

نگارین گستر کیمیا نگارین گستر کیمیا
کارشناس فروش (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر قزوين

پایه وزارت کار

نگارین گستر کیمیا نگارین گستر کیمیا
حسابدار مالیاتی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر قزوين

بالای ۵ میلیون تومان

نمایندگی بیمه ملت (جاملو) نمایندگی بیمه ملت (جاملو)
شهر قزوين