استخدام فروش و بازاریابی

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

291
132
130
119
106
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1223
162
74
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1

623
474
215
178
121
15
1

293
231
157
108
102
81
81
59
52
52
32
31
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1594
24
6
3

تعداد 106 فرصت شغلی یافت شد

توافقی

نمایندگی ایران خودرو نمایندگی ایران خودرو
کارمند فروش خانم (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

بایگان معاش ایساتیس بایگان معاش ایساتیس
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

توافقی

توسعه درب ایده توسعه درب ایده
شهر اشتهارد

توافقی

کارتن خورشید البرز کارتن خورشید البرز
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

شرکت ساینا صنعت سدید شرکت ساینا صنعت سدید
شهر كرج

توافقی

طرح آفرینان پیشرو طرح آفرینان پیشرو
مدیر فروش خانم (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

از 5 تا 6 میلیون تومان

تکنوایر تکنوایر
کارشناس فروش آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

آلتین گستر آلتین گستر
کارمند فروش خانم (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

پارس پرگاز پارس پرگاز
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

کارگزاری آسایش حامی آریایی کارگزاری آسایش حامی آریایی
شهر كرج