استخدام نوع کار پاره وقت

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

292
134
130
119
110
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1231
162
75
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1
1

624
480
217
178
122
15
1

295
231
157
108
102
81
81
59
57
52
32
32
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1604
24
6
3

تعداد 23 فرصت شغلی یافت شد

از 5 تا 6 میلیون تومان

میاره میاره
پیک (پاره وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

شرکت راد نور شرکت راد نور
کارشناس بهداشت (پاره وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

توافقی

شرکت فنی مهندسی طرسام شرکت فنی مهندسی طرسام
کارشناس IT (پاره وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

تکدو تکدو
محتوا نویس (پاره وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تكاب

پایه وزارت کار

- -
کارمند اداری (پاره وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا ۲ میلیون تومان

موسسه حقوقی عدل آفرینان جاوید ایران موسسه حقوقی عدل آفرینان جاوید ایران
حسابدار (پاره وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

zanoos zanoos
حسابدار (پاره وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

توافقی

الوند الوند
حسابدار (پاره وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر البرز

توافقی

شرکت تراز محاسب فرتاک البرز شرکت تراز محاسب فرتاک البرز
کمک حسابدار آقا (پاره وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

کارخانه صنعتی در اشتهارد کارخانه صنعتی در اشتهارد
شهر كرج