استخدام نوع کار پاره وقت

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

291
132
130
119
106
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1223
162
74
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1

623
474
215
178
121
15
1

293
231
157
108
102
81
81
59
52
52
32
31
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1594
24
6
3

تعداد 23 فرصت شغلی یافت شد

از 5 تا 6 میلیون تومان

میاره میاره
پیک (پاره وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

شرکت راد نور شرکت راد نور
کارشناس بهداشت (پاره وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

توافقی

شرکت فنی مهندسی طرسام شرکت فنی مهندسی طرسام
کارشناس IT (پاره وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

تکدو تکدو
محتوا نویس (پاره وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تكاب

پایه وزارت کار

- -
کارمند اداری (پاره وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا ۲ میلیون تومان

موسسه حقوقی عدل آفرینان جاوید ایران موسسه حقوقی عدل آفرینان جاوید ایران
حسابدار (پاره وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

zanoos zanoos
حسابدار (پاره وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

توافقی

الوند الوند
حسابدار (پاره وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر البرز

توافقی

شرکت تراز محاسب فرتاک البرز شرکت تراز محاسب فرتاک البرز
کمک حسابدار آقا (پاره وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

کارخانه صنعتی در اشتهارد کارخانه صنعتی در اشتهارد
شهر كرج