استخدام کارشناس علوم آزمایشگاهی و علوم زیستی

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

292
134
130
119
110
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1231
162
75
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1
1

624
480
217
178
122
15
1

295
231
157
108
102
81
81
59
57
52
32
32
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1604
24
6
3

تعداد 13 فرصت شغلی یافت شد

توافقی

بهسازان سیمین بهسازان سیمین
شهر شهرک صنعتی خوارزمی

از 8 تا 10 میلیون تومان

تریتا سافت تریتا سافت
شهر كرج

توافقی

شرکت آتی فام پایدار شرکت آتی فام پایدار
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر شهرک صنعتی اشتهارد

پایه وزارت کار

پیشگام صنعت 2 پیشگام صنعت 2
شهر كرج

توافقی

چی توز چی توز
شهر كرج

توافقی

پارس صدرا فناور پارس صدرا فناور
شهر اشتهارد

توافقی

گروه کارخانجات داروپخش گروه کارخانجات داروپخش
شهر تهران

توافقی

داروسازی سیمین دشت داروسازی سیمین دشت
شهر كرج

توافقی

آریوژن فارمد آریوژن فارمد
کارشناس تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

گروه کارخانجات داروپخش گروه کارخانجات داروپخش
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران