استخدام کارشناس عمران و معماری

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

292
134
130
119
110
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1231
162
75
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1
1

624
480
217
178
122
15
1

295
231
157
108
102
81
81
59
57
52
32
32
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1604
24
6
3

تعداد 7 فرصت شغلی یافت شد

تا 6 میلیون تومان

اشنیز اشنیز
شهر تهران

توافقی

شرکت اطلس چمن شرکت اطلس چمن
گرافیست (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر بوئين زهرا

توافقی

گروه معماری داخلی پلان گروه معماری داخلی پلان
سرپرست واحد نصب (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

شركت شهرک صنعتی ماموت شركت شهرک صنعتی ماموت
کارشناس معماری (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

بالای ۵ میلیون تومان

اشنیز اشنیز
شهر تهران

توافقی

ایمن خواب هوشمند ایمن خواب هوشمند
نجار MDF (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا ۵ میلیون تومان

اشنیز اشنیز
شهر كرج