استخدام کارشناس و تکنسین الکترونیک

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

291
132
130
119
106
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1223
162
74
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1

623
474
215
178
121
15
1

293
231
157
108
102
81
81
59
52
52
32
31
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1594
24
6
3

تعداد 24 فرصت شغلی یافت شد

توافقی

شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله ) شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله )
شهر كرج

توافقی

کنسرسیوم دیالیز ایران کنسرسیوم دیالیز ایران
شهر اشتهارد

توافقی

شرکت طرح و پردازش غدیر شرکت طرح و پردازش غدیر
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

از 25 تا 30 میلیون تومان

برنا کابل برنا کابل
شهر اشتهارد

از 40 تا 50 میلیون تومان

برنا کابل برنا کابل
شهر اشتهارد

پایه وزارت کار

شرکت کنترل سیستم خاورمیانه شرکت کنترل سیستم خاورمیانه
برق و الکترونیک (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

سام الکترونیک(سامسونگ) سام الکترونیک(سامسونگ)
شهر كرج

توافقی

سام الکترونیک(سامسونگ) سام الکترونیک(سامسونگ)
شهر كرج

توافقی

سام الکترونیک(سامسونگ) سام الکترونیک(سامسونگ)
تعمیرات برد (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا 7 میلیون تومان

- -
تکنسین تعمیرات (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر نظرآباد