استخدام کارشناس و کارمند خرید و تدارکات

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

292
134
131
119
110
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1231
163
75
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1
1

625
480
217
178
122
15
1

295
231
157
108
102
81
81
59
57
52
32
32
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1605
24
6
3

تعداد 29 فرصت شغلی یافت شد

پایه وزارت کار

شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله ) شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله )
خدمات آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر ساوجبلاق

پایه وزارت کار

چی توز چی توز
مامور خرید آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر نظرآباد

توافقی

چاشنی زرین چاشنی زرین
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

توافقی

لوازم خانگی مادیران لوازم خانگی مادیران
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

پایه وزارت کار

لمینیک لمینیک
شهر صفادشت

پایه وزارت کار

مهندسی فن آوری حرارتی دمافین مهندسی فن آوری حرارتی دمافین
شهر كرج

پایه وزارت کار

صنایع آرمکو صنایع آرمکو
خدمات آقا و خانم (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

سام الکترونیک(سامسونگ) سام الکترونیک(سامسونگ)
خدمات آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

طرح آفرینان پیشرو طرح آفرینان پیشرو
شهر كرج

پایه وزارت کار

پرشین آرسا پرشین آرسا
خدمات آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج