استخدام کارگر خط تولید

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

290
132
130
119
106
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
29
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1221
162
74
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1

623
474
215
176
121
15
1

293
229
157
108
102
81
81
59
52
52
32
31
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1592
24
6
3

تعداد 290 فرصت شغلی یافت شد

پایه وزارت کار

انتشارات جنگل انتشارات جنگل
شهر كرج

پایه وزارت کار

بهسازان سیمین بهسازان سیمین
شهر شهرک صنعتی خوارزمی

پایه وزارت کار

ماندانا شیمی ماندانا شیمی
شهر كرج

از 12 تا 15 میلیون تومان

صنایع شیمیایی کیمیاران صنایع شیمیایی کیمیاران
شهر كرج

از 12 تا 15 میلیون تومان

صنایع شیمیایی کیمیاران صنایع شیمیایی کیمیاران
شهر كرج

پایه وزارت کار

ویژن پیک ویژن پیک
شهر شهرک صنعتی اشتهارد

پایه وزارت کار

شرکت آبا طعم پرشین شرکت آبا طعم پرشین
شهر نظرآباد

پایه وزارت کار

مبتکران پارسیان درمان مبتکران پارسیان درمان
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

از 10 تا 12 میلیون تومان

آلومینیوم سمراد پیام آلومینیوم سمراد پیام
شهر كرج

پایه وزارت کار

شرکت بنیان ارتباط سهند فرهیختگان کیش شرکت بنیان ارتباط سهند فرهیختگان کیش
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام