استخدام گرافیست، موشن گرافیک و طراح سه‌بعدی

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

290
132
130
119
106
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
29
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1221
162
74
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1

623
474
215
176
121
15
1

293
229
157
108
102
81
81
59
52
52
32
31
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1592
24
6
3

تعداد 21 فرصت شغلی یافت شد

از 7 تا 8 میلیون تومان

ایلیالایت ایلیالایت
شهر كرج

توافقی

- -
فتوشاپ کار (دورکاری)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

- -
گرافیست (دورکاری)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

- -
گرافیست خانم (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

از 12 تا 15 میلیون تومان

- -
طراح و گرافیست (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

توافقی

مژده وصل شیراز مژده وصل شیراز
کارشناس طراحی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر آبيك

توافقی

جابون جابون
شهر كرج

تا 7 میلیون تومان

اشنیز اشنیز
طراح 3d (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر ماهدشت

توافقی

آداک فرآیند سپهر آداک فرآیند سپهر
گرافیست (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تبريز

توافقی

آژانس تبلیغاتی پومو آژانس تبلیغاتی پومو
کارورز گرافیست (کارآموزی)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج