رژه

رژه

پوشاک و منسوجات

خصوصی
11 - 50 نفر
فرآورده های غذایی سمیه

فرآورده های غذایی سمیه

صنایع غذایی

خصوصی
51 - 200 نفر
کالای خواب معصومی

کالای خواب معصومی

سایر صنایع و خدمات

خصوصی
2 - 10 نفر
پدیده شیمی قرن (گلرنگ)

پدیده شیمی قرن (گلرنگ)

صنایع شیمیایی

خصوصی
501 - 1000 نفر
والیان ماشین

والیان ماشین

تولیدی و صنعتی

خصوصی
11 - 50 نفر
هدایت سرمایه کاسپین

هدایت سرمایه کاسپین

خودرو سازی و صنایع وابسته

خصوصی
11 - 50 نفر
استان البرز
شهر کرج
نمایندگی بیمه ملت (جاملو)

نمایندگی بیمه ملت (جاملو)

تبلیغات و بازاریابی

خصوصی
2 - 10 نفر
استان البرز
شهر کرج
ثمین پایدار البرز

ثمین پایدار البرز

IT، نرم افزار و سخت افزار

خصوصی
2 - 10 نفر
نگارین گستر کیمیا

نگارین گستر کیمیا

آرایشی و بهداشتی

خصوصی
11 - 50 نفر
استان البرز
شهر کرج