شکلات باراکا

شکلات باراکا

صنایع غذایی

خصوصی
201 - 500 نفر
بیرلیک ایران

بیرلیک ایران

چاپ و بسته بندی

خصوصی
11 - 50 نفر
کنسرسیوم دیالیز ایران

کنسرسیوم دیالیز ایران

تجهیزات پزشکی

خصوصی
201 - 500 نفر
پخش سراسری باراکا

پخش سراسری باراکا

توزیع و پخش

خصوصی
201 - 500 نفر
اتحاد پلاست البرز

اتحاد پلاست البرز

خودرو سازی و صنایع وابسته

خصوصی
51 - 200 نفر
سازه سیم پویش (گروه عظام)

سازه سیم پویش (گروه عظام)

خودرو سازی و صنایع وابسته

خصوصی
51 - 200 نفر
استان البرز
شهر کرج
مادیران

مادیران

لوازم خانگی

خصوصی
501 - 1000 نفر
صنایع غذایی پاکبان

صنایع غذایی پاکبان

صنایع غذایی

خصوصی
201 - 500 نفر
گروه صنعتی ماموت

گروه صنعتی ماموت

خودرو سازی و صنایع وابسته

خصوصی
بیش از 1000 نفر
استان البرز
شهر کرج