گروه صنعتی ماموت

گروه صنعتی ماموت

خودرو سازی و صنایع وابسته

خصوصی
بیش از 1000 نفر
استان البرز
شهر کرج
کولان سل

کولان سل

تولیدی و صنعتی

خصوصی
11 - 50 نفر
استان البرز
شهر کرج
چی توز

چی توز

صنایع غذایی

خصوصی
بیش از 1000 نفر
بانی مد (جین وست)

بانی مد (جین وست)

اینترنت و خدمات آنلاین

خصوصی
51 - 200 نفر
استان البرز
شهر کرج
گسترش فناوری خوارزمی

گسترش فناوری خوارزمی

نفت و گاز و پتروشیمی

خصوصی
201 - 500 نفر
استان البرز
شهر کرج
فکر و کار

فکر و کار

حمل و نقل و ترابری

خصوصی
11 - 50 نفر
استان البرز
شهر کرج
شرکت متالیز (کلاسیک)

شرکت متالیز (کلاسیک)

لوازم التحریر و بایگانی

خصوصی
51 - 200 نفر
استان البرز
شهر کرج