استخدام کارشناس سخت‌افزار و شبکه

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

290
132
130
119
106
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
29
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1221
162
74
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1

623
474
215
176
121
15
1

293
229
157
108
102
81
81
59
52
52
32
31
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1592
24
6
3

تعداد 20 فرصت شغلی یافت شد

توافقی

توسعه درب ایده توسعه درب ایده
شهر اشتهارد

توافقی

آتی صنعت (لوتوس) آتی صنعت (لوتوس)
شهر كرج

پایه وزارت کار

آرتا بازرگان آرتا بازرگان
کارشناس it (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

- -
شهر كرج

پایه وزارت کار

هایپر صنعت فامکو هایپر صنعت فامکو
شهر كرج

تا 10 میلیون تومان

طرسام طرسام
کارشناس it (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

مژده وصل شیراز مژده وصل شیراز
کارشناس IT (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر آبيك

توافقی

دارو سازی نیکان طب کیمیا دارو سازی نیکان طب کیمیا
کارشناس IT (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

فراکلون فراکلون
شهر ساوجبلاق

توافقی

ثمین پایدار البرز ثمین پایدار البرز
کارشناس شبکه (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج