استخدام کارشناس منابع انسانی و کارگزینی

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

291
132
130
119
106
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1223
162
74
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1

623
474
215
178
121
15
1

293
231
157
108
102
81
81
59
52
52
32
31
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1594
24
6
3

تعداد 26 فرصت شغلی یافت شد

توافقی

کنسرسیوم دیالیز ایران کنسرسیوم دیالیز ایران
شهر اشتهارد

توافقی

کیسون پاک کیسون پاک
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

تا 8 میلیون تومان

نیپکو (NIPCO) نیپکو (NIPCO)
شهر اشتهارد

توافقی

شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله ) شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله )
شهر كرج

توافقی

دان ارتباط گویا دان ارتباط گویا
شهر كرج

توافقی

سازه پویش (گروه عظام) سازه پویش (گروه عظام)
شهر تهران

توافقی

تضمین صنعت سبحان تضمین صنعت سبحان
شهر كرج

بالای ۵ میلیون تومان

ایران تابلو ایران تابلو
شهر كرج

توافقی

لوازم خانگی مادیران لوازم خانگی مادیران
شهر كرج

بالای ۵ میلیون تومان

ایران تابلو ایران تابلو
شهر كرج