استخدام کارشناس منابع انسانی و کارگزینی

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

292
134
131
119
110
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1231
163
75
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1
1

625
480
217
178
122
15
1

295
231
157
108
102
81
81
59
57
52
32
32
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1605
24
6
3

تعداد 26 فرصت شغلی یافت شد

توافقی

کنسرسیوم دیالیز ایران کنسرسیوم دیالیز ایران
شهر اشتهارد

توافقی

کیسون پاک کیسون پاک
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

تا 8 میلیون تومان

نیپکو (NIPCO) نیپکو (NIPCO)
شهر اشتهارد

توافقی

شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله ) شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله )
شهر كرج

توافقی

دان ارتباط گویا دان ارتباط گویا
شهر كرج

توافقی

سازه پویش (گروه عظام) سازه پویش (گروه عظام)
شهر تهران

توافقی

تضمین صنعت سبحان تضمین صنعت سبحان
شهر كرج

بالای ۵ میلیون تومان

ایران تابلو ایران تابلو
شهر كرج

توافقی

لوازم خانگی مادیران لوازم خانگی مادیران
شهر كرج

بالای ۵ میلیون تومان

ایران تابلو ایران تابلو
شهر كرج