استخدام در صنعت صنایع غذایی

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

291
132
130
119
106
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1223
162
74
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1

623
474
215
178
121
15
1

293
231
157
108
102
81
81
59
52
52
32
31
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1594
24
6
3

تعداد 231 فرصت شغلی یافت شد

توافقی

لبنیات میهن لبنیات میهن
طراح صنعتی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

لبنیات میهن لبنیات میهن
مهندس نرم افزار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

شیرین عسل شیرین عسل
ویزیتور (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

نامی نیک نهاد(سه نان) نامی نیک نهاد(سه نان)
بازاریاب (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

پایه وزارت کار

گروه صنعتی پژوهشی زرنام گروه صنعتی پژوهشی زرنام
کارگر خط تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

صنایع غذایی شانا صنایع غذایی شانا
جوشکار برق (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

بالای ۵ میلیون تومان

پسته کوروش (شرکت گلرنگ) پسته کوروش (شرکت گلرنگ)
شهر تهران

بالای ۵ میلیون تومان

فرا پخش البرز فرا پخش البرز
ویزیتور (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

آردسازی اتحاد کرج آردسازی اتحاد کرج
تکنسین برق (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا ۶ میلیون تومان

پادنا آسیا(نان اوران) پادنا آسیا(نان اوران)
برقکار صنعتی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر البرز