استخدام کارشناس شیمی

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

292
134
130
119
110
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1231
162
75
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1
1

624
480
217
178
122
15
1

295
231
157
108
102
81
81
59
57
52
32
32
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1604
24
6
3

تعداد 37 فرصت شغلی یافت شد

توافقی

ماهان آراد قشم ماهان آراد قشم
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

توافقی

درسا دارو درسا دارو
شهر كرج

توافقی

آتی صنعت (لوتوس) آتی صنعت (لوتوس)
شهر كرج

توافقی

سی گل (لابراتوار دکتر اخویی) سی گل (لابراتوار دکتر اخویی)
شهر كرج

توافقی

سی گل (لابراتوار دکتر اخویی) سی گل (لابراتوار دکتر اخویی)
شهر اشتهارد

توافقی

شرکت پرشین صنعت بهاستان شرکت پرشین صنعت بهاستان
شهر كرج

تا 10 میلیون تومان

داروسازی طب مفید نیکان داروسازی طب مفید نیکان
شهر ساوجبلاق

توافقی

دارو سازی نیکان طب کیمیا دارو سازی نیکان طب کیمیا
سرپرست تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

دارو سازی نیکان طب کیمیا دارو سازی نیکان طب کیمیا
شهر كرج

توافقی

آریوژن فارمد آریوژن فارمد
کارشناس تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج