استخدام کارشناس شیمی

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

291
132
130
119
106
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1223
162
74
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1

623
474
215
178
121
15
1

293
231
157
108
102
81
81
59
52
52
32
31
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1594
24
6
3

تعداد 37 فرصت شغلی یافت شد

توافقی

ماهان آراد قشم ماهان آراد قشم
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

توافقی

درسا دارو درسا دارو
شهر كرج

توافقی

آتی صنعت (لوتوس) آتی صنعت (لوتوس)
شهر كرج

توافقی

سی گل (لابراتوار دکتر اخویی) سی گل (لابراتوار دکتر اخویی)
شهر كرج

توافقی

سی گل (لابراتوار دکتر اخویی) سی گل (لابراتوار دکتر اخویی)
شهر اشتهارد

توافقی

شرکت پرشین صنعت بهاستان شرکت پرشین صنعت بهاستان
شهر كرج

تا 10 میلیون تومان

داروسازی طب مفید نیکان داروسازی طب مفید نیکان
شهر ساوجبلاق

توافقی

دارو سازی نیکان طب کیمیا دارو سازی نیکان طب کیمیا
سرپرست تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

دارو سازی نیکان طب کیمیا دارو سازی نیکان طب کیمیا
شهر كرج

توافقی

آریوژن فارمد آریوژن فارمد
کارشناس تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج