درباره شرکت آراز نان ایرانیان
شرکت صنایع غذایی بر پایه محصولات آردی نظیر نان و کیک

مزایای کار در شرکت آراز نان ایرانیان
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
استخدام در شرکت آراز نان ایرانیان