شرکت آراز نان ایرانیان

لوگو شرکت آراز نان ایرانیان

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

نظر آباد

ساعت کاری:

8/17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

شرکت صنایع غذایی بر پایه محصولات آردی نظیر نان و کیک

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
770 روز در فکروکار

آراز نان ایرانیان در یک نگاه

آراز نان ایرانیان در یک نگاه

آراز نان ایرانیان

مکان:

نظر آباد

ساعت کاری:

8/17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت آراز نان ایرانیان

شرکت شرکت آراز نان ایرانیان

حسابدار ماهر

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت آراز نان ایرانیان

راننده پخش

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت آراز نان ایرانیان

سرپرست انبار

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت آراز نان ایرانیان

سرپرست تولید

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت آراز نان ایرانیان

حسابدار

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت آراز نان ایرانیان

منشی مدیرعامل

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت آراز نان ایرانیان

حسابدار

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت آراز نان ایرانیان

پشتیبان فروش

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت آراز نان ایرانیان

منشی اداری

(تمام وقت)
شهر كرج