درباره شرکت فرا کلان قطعه

مزایای کار در شرکت فرا کلان قطعه
  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
  • تعطیلات تابستان
فرصت های شغلی فرا کلان قطعه