شرکت فرا کلان قطعه

لوگو شرکت فرا کلان قطعه

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

هشتگرد

ساعت کاری:

8الی 18

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
  • تعطیلات تابستان
762 روز در فکروکار

فرا کلان قطعه در یک نگاه

فرا کلان قطعه در یک نگاه

فرا کلان قطعه

مکان:

هشتگرد

ساعت کاری:

8الی 18

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت فرا کلان قطعه