شرکت رنگین پلیمر البرز

لوگو شرکت رنگین پلیمر البرز

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

جاده مخصوص و اتوبان

ساعت کاری:

16-8

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مزایا

مزایا:

  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
752 روز در فکروکار

رنگین پلیمر البرز در یک نگاه

رنگین پلیمر البرز در یک نگاه

رنگین پلیمر البرز

مکان:

جاده مخصوص و اتوبان

ساعت کاری:

16-8

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت رنگین پلیمر البرز

شرکت شرکت رنگین پلیمر البرز

برق کار صنعتی

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت رنگین پلیمر البرز

تزریق کار

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت رنگین پلیمر البرز

مترجم زبان انگلیسی

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت رنگین پلیمر البرز

کارمند اداری

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت رنگین پلیمر البرز

کارمند حقوقی

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت رنگین پلیمر البرز

مکانیک ماشین آلات صنعتی

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت رنگین پلیمر البرز

تکنسین فنی

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت رنگین پلیمر البرز

مدیر مالی

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت رنگین پلیمر البرز

حسابداری

(تمام وقت)
شهر تهران